29 dec. 2014

Fortsättning - Hundmisshandel

Iom att min polisanmälan gällande hundmisshandeln las ner så beslutade jag att göra en anmälan till SBKs Disciplinnämnd. Länk till blogginlägget

Nu har jag fått ett protokollsutdrag:

§ 210 Anmälan mot medlem

Förelåg anmälan mot medlem som enligt anmälaren gjort sig skyldig till hundmisshandel.

Den anmälde har beretts tillfälle att yttra sig över anmälan men har, trots påminnelse, inte inkommit med något svar.

Den anmälde var medlem i Svenska Brukshundklubben vid den påstådda händelsen och när anmälan inkom, men är inte medlem idag, vilket gör att FS inte kan pröva ärendet i sak.

FS konstaterade att FS inte kan avgöra ärendet i sak och beslutade att översända anmälan till SKKs Disciplinnämnd.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag har sagt det förut och säger det igen, för mig så handlar detta varken om en personlig vendetta eller korrigeringsmetoder, detta handlar enbart om en ren och skär djurmisshandel. Detta handlar om att INTE acceptera.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar