26 juni 2011

Om kärlek och äktenskap


Ni föddes tillsammans och tillsammans skall ni alltid vara.
Ni skall vara tillsammans när dödens vita vingar skingrar era dagar.
Ja, ni skall vara tillsammans även i det tysta minnet av Gud.
Men låt det finnas rymd i er samvaro,
Och låt himlens vindar dansa mellan er.

Älska varandra, men gör inte kärleken till en boja;
Låt den hellre vara likt ett öppet hav mellan era själars stränder.
Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma bägare.
Ge varandra av ert bröd, men ät inte av samma stycke bröd.
Sjung och dansa tillsammans och var glada. men låt var och en av er få vara ensam,
Liksom strängarna på en luta är ensamma även när de vibrerar av samma musik.
Ge era hjärtan, men inte i varandras förvar.
Ty endast Livets hand förmår rymma era hjärtan.
Och stå vid varandras sida, men inte för nära;
Ty templets pelare står åtskilda,
Och eken och cypressen växer inte i varandras skugga.


Ur Profeten av Khalil Gibran

1 kommentar: